Toplotne postaje

Toplotna postaja je povezovalni člen med omrežjem distributerja toplote in internimi toplotnimi napravami odjemalca, saj odjemalcu preda pogodbeno količino toplote distributerja in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave odjemalca.
Toplotne postaje ločimo na direktne in indirektne, glede na ogrevni medij pa na vročevodne, toplovodne in parne.

 

INDIREKTNE IN DIREKTNE TOPLOTNE POSTAJE

Pri indirektnih toplotnih postajah je ogrevni medij vročevodnega sistema na primarni strani toplotne postaje (primar) od ogrevnega medija internih toplotnih naprav na sekundarni strani toplotne postaje (sekundar) ločen s prenosnikom toplote, dočim pri direktni toplotni postaji interne toplotne naprave odjemalca in vročevodni sistem niso ločeni s prenosnikom toplote.

 

Na sekundarno stran toplotne postaje, tj. stran odjemalca, so priključene interne toplotne naprave, ki se uporabljajo za različne vrste ogrevanja, predvsem za radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode ter v tehnološke in druge namene.

 

Toplotne postaje

Kompaktna toplotna postaja SIMON, KTP 30, za ogrevanje, skupaj z umirjevalnimi cevmi