Hidravlični ločevalniki

Hidravlični ločevalnik je element v sistemu ogrevanja, ki je sestavljen iz ohišja z najmanj štirimi priključki, pri čemer je en par priključkov povezan na dovodni in povratni vod kotlovskega kroga, drugi par pa na dovodni in povratni vod internih instalacij. S tem sta kotlovski krog in krog internih instalacij med seboj povezana, vendar tlačno ločena in s tem neodvisna. Hidravlični ločevalnik namreč ločuje različne volumske pretoke ogrevalnega medija v ta dva kroga in preprečuje medsebojno delovanje obtočnih črpalk kotlovskega kroga in kroga ogrevala.

 

Hidravlični ločevalniki SIMON bodisi iz okroglih jeklenih cevi bodisi iz jeklene pločevine – kadar gre za večje dimenzije – so sestavljeni iz bombiranega pokrova, bombiranega dna, nosilnih nog ali podstavka ter cevnih priključkov navojne ali prirobnične izvedbe.

 

Vsi ločevalniki SIMON, ki so lahko različnih velikosti, da ustrezajo različnim pretokom, so zasnovani v skladu z dobro inženirsko prakso, po vseh predpisih in veljavnih standardih, tlačno preizkušeni, pred rjo zaščiteni z antikorozivno barvo ter pobarvani po želji naročnika.

Izdelamo jih na osnovi projektne dokumentacije ali načrtov in jih povsem prilagodimo pogojem, zahtevam ter prostorskim specifikam naročnika, pri čemer priskočimo na pomoč tudi pri samem projektiranju in pridobivanju ustrezne dokumentacije ter tako poskrbimo za vrhunsko kakovost in ažurnost izvedbe.

 

Prednosti hidravličnih ločevalnikov SIMON:

  • Kakovost in hitrost izdelave
  • Prilagodljivost (dimenzije in usmerjenost vseh priključkov po željah naročnika)
  • Enostaven priklop na interno instalacijo
  • Ustrezajo različnim tlačnim in temperaturnim režimom
  • Celovita storitvena podpora (od projekta do izdelka)

 

 

Primer označevanja hidravličnih ločevalnikov SIMON:

 

SIMON, HK 1

 

Legenda:

 

SIMON Ime proizvajalca
HK 1 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 1, max. pretok = 8 m3/h
HK 2 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 2, max. pretok = 12 m3/h
HK 3 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 3, max. pretok = 20 m3/h
HK 4 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 4, max. pretok = 30 m3/h
HK 5 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 5, max. pretok = 50 m3/h
HK 6 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 6, max. pretok = 100 m3/h
HK 7 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 7, max. pretok = 150 m3/h
HK 8 Hidravlični ločevalnik (kretnica), tip 8, max. pretok = 200 m3/h

 

Hidravlični ločevalniki SIMON ustrezajo veljavnim standardom, predpisom in smernicam. So vrhunska naložba v prihodnost, saj združujejo prvine najsodobnejših sistemov za ogrevanje ali hlajenje in so tako nepogrešljivi pri oskrbi vseh vrst objektov ter zagotavljanju maksimalnega bivalnega ugodja ob racionalni rabi energije.

 

 

Tabela hidravličnih ločevalnikov z dimenzijami

Tabela hidravličnih ločevalnikov z dimenzijami

 

 

Hidravlični ločevalnik SIMON, HK 3

Hidravlični ločevalnik SIMON, HK 3